יום חמישי, 14 ביוני 2018

עו"ד נועם קוריס- למה המדינה מתנגדת לחשוף לציבור תיק מלפני 60 שנה ?


למה המדינה מתנגדת לחשוף לציבור תיק מלפני 60 שנה ?
ליאת בנמלך כבוד רשמת בית המשפט העליון נדרשה לתת החלטה לאחרונה בעתירה שהגיש מר אריאל אילוז ובה דרישה לעיין בתיק פלילי משנת 1962, לצורכי מחקר אקדמי.
ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המלצות משטרה בתקשורת

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

המבקש עתר לבית המשפט בבקשה לעיין בתיקים בעניינו הפלילי של יוסף גרמה, וזאת לטענתו לצורך מחקר אקדמי.
          
המדינה הביעה הסתייגות ממתן עיון מלא, בציינה כי התיק כולל עדויות וחוות דעת פסיכיאטריות אשר חשיפתם עשויה לפגוע בצנעת הפרט של המערער ובני משפחתו (חרף חלוף הזמן).
          
כבוד הרשמת קבעה, כי על פי תרשומת המזכירות תיק ע"פ 172/62 לא הועבר לבית המשפט מגנזך המדינה (על פי התרשמות התיק חסר). אשר לעיון המבוקש בע"פ 181/62 - לאחר שעיינה בכל החומר שבתיק ושקלה את הדברים, החליטה כבוד הרשמת להתיר את העיון, בכפוף לאמור להלן.
 
עו"ד נועם קוריס הטור המשפטי במגזין ביזנס
עו"ד נועם קוריס
נקודת המוצא, הנובעת מעקרון פומביות הדיון וחופש המידע, היא כי יש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית-המשפט, אלא אם קיימים הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה המצדיקים למנוע עיון. כן יוזכר כי הנמקה אשר עניינה כתיבת עבודה מחקרית הוכרה ככלל כטעם לגיטימי וראוי, הצולח את הנטל הקל יחסית המוטל על מבקש העיון.
           
בענייננו פסק-הדין של בית משפט העליון - הכולל את פרטי הפרשה, פירוט של הראיות (כולל חוות הדעת שהוגשו) ואת שמו של המערער - פורסם, ובתיק לא קיימת אינדיקציה לכך שההליך בבית משפט זה התנהל בדלתיים סגורות או שמסמכים המצויים בו נחסו. עוד יש ליתן משקל לזמן הממושך אשר חלף מאז התנהל ההליך, ולכך שהעיון בתיק זה הותר למטרה דומה בהחלטה קודמת (החלטת כב' הרשם י' מרזל מיום 7.1.2007). בנסיבות אלו סברה הרשמת כי יש להתיר את העיון בתיק.
          
יחד עם זאת, ההיתר שניתן לעיון בתיק אינו כולל עיון בתרשומות השופטים אשר ישבו בדין המצויות בתיק, ובנוסף נוכח אופי המסמכים המצויים בתיק וכפי המקובל בבקשות כגון דא, העיון בתיק יותר בכפוף לכך שמבקש העיון יפקיד במזכירות בית המשפט התחייבות להימנע ממסירת פרטים ומפרסום פרטים העשויים לפגוע בפרטיותם של המעורבים בפרשה.

כמו כן בהתחשב במצב הפיסי של חלק מן המסמכים ייערך העיון במשרדה של המזכירה הראשית, לאחר תיאום מראש, תחת בדיקה קפדנית כי כל מסמך המוצא מן התיק יושב למקומו ותוך הקפדה שלא לפגוע בשלמות המסמכים.

בכך למעשה, דחה בית המשפט העליון את התנגדותה של המדינה לעיון בתיק, ואיפשר עיון מסויים בתיק, כפי החלטתו.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.


יום חמישי, 2 באוקטובר 2014

נועם קוריס עורכי דין: תביעה ייצוגית הלמן אלדובי - YNET כלכלה

נועם קוריס עורכי דין: תביעה ייצוגית הלמן אלדובי - YNET כלכלה: תגיות נועם קוריס   נ. קוריס   עו"ד נועם קוריס   יהונתן קלינגר   נועם קוריס עורכי דין   עו"ד קוריס   חופש הביטוי   נ. קוריס...

אודות עו"ד נועם קוריס:
נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

יום שבת, 12 ביולי 2014

עו"ד עדי ינקילביץ טועה והלקוח נאלץ לשלם....

עו"ד עדי ינקילביץ טועה והלקוח נאלץ לשלם - החלטת בית המשפט במסגרת תביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב הטיל הוצאות משפט בהחלטתו מיום 11.6.2014, נגד לקוח של עו"ד עדי ינקילביץ (עו"ד עדי פבל 
ינקילביץ) ולאור בקשה שגויה שהגיש אותו עו"ד עדי ינקילביץ במסגרת ייצוג הלקוח שלו בתביעת לשון הרע, כך שבית המשפט הטיל קנס בסך של 1,000 ש"ח ללא קשר לתוצאות המשפט נגד הלקוח חנן צוריאלי שיוצג בעניין כאמור על ידי עו"ד עדי ינקילביץ.

ההחלטה שניתנה על ידי כבוד השופט עודד מאור בתיק 32364-03-14 כהן נ' צוריאלי מלמדת שבית משפט השלום בתל אביב העביר ביקורת על התנהלותו של עו"ד עדי ינקילביץ' והטיל קנס על הלקוח שלו חנן צוריאלי, תוך שקבע שהבקשה שהוגשה על ידי עורך דין עדי ינקילביץ' בשם הלקוח חנן צוריאלי לבית המשפט הינה בקשה לאקונית שאינה מפורטת כלל.

בית המשפט מעביר ביקורת בהחלטה, בהקשר לבקשה שהגיש עו"ד עדי ינקילביץ, תוך גם שנקבע שאין זה מתפקידו של בית המשפט לעשות את עבודותו של חנן צוריאלי ועו"ד עדי ינקילביץ המייצג אותו.

בית המשפט דחה את הבקשה שהגיש עו"ד עדי צוריאלי ואף חייב את לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ בהוצאות בגין עצם הגשת הבקשה.עו"ד עדי ינקילביץהחלטת בית המשפט הטילה את הקנס בסך של 1,000 ש"ח נגד חנן צוריאלי לקוחו של עו"ד עדי ינקילביץ, כהוצאות משפט ללא קשר לתוצאות ההליך ורק לאור הבקשה השגויה שהגיש בשמו עו"ד עדי ינקילביץ

יום שישי, 28 במרץ 2014

Noam Kuris: נ. קוריס ושות' - דוגמניות בפייסבוק בעידן חוק התקש...

Noam Kuris: נ. קוריס ושות' - דוגמניות בפייסבוק בעידן חוק התקש...: דוגמנית הספאם בעידן אכיפת חוק התקשורת ב פייסבוק / עורך דין  איתי רזניק, משרד  נועם קוריס  ושות'  עורכי דין מי לא קיבל במהלך חיו ...

יום רביעי, 19 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' - נוכחות ברשת

נ. קוריס ושות' עורכי דין ומגשרים

נ.קוריס - linkedin
נ.קוריס - weebly
נ.קוריס - ynet
נ.קוריס - פייסבוק
נ.קוריס - כלכליסט
נ.קוריס - wordpress
נ.קוריס - nana10
נ.קוריס - bloger.co.il
נ.קוריס - tumblr
נ.קוריס - tapuz
נ.קוריס - youtube
נ.קוריס - google.plus
נ.קוריס - blogspot
נ.קוריס - themarker

יום שני, 17 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' - מידע עורכי דין

נ. קוריס ושות' - מידע וקישורים

ארכיון הבלוג